Hallo der ute - her er hjemmesiden min!

Nagorno – Karabakh (Artsakh) ble frigjort for 24 år siden. Jeg gratulerer

Etter folkemordet på 1.5 millioner armenere ble Armenia underlagt sovjetisk styre. Dette skjedde samtidig med at Aserbajdsjan ble lagt under Sovjetunionen, og dermed begynte begge sider med territorielle krav, noe Sovjetunionen til syvende og sist bare fordelte – og bestemte. På 1920 tallet sto kampen om Nakhitsjevan, Zangezur, Nagorno Karabakh og Qazakh. Det var et overveldende flertall av armene i Nagorno Karabakh og Zangezur, men i Nakhitsjevan var fordelingen 43 % armenere mot 57 % azerier. Qazakh var overveiende azeri. Når det er sagt har det seg sånn at Nakhitsjevan er gammelt armensk land med en opprinnelig overveiende armensk befolkning og inneholdt en rekke minnesmerker og arkitektur fra armenernes storhetstid.

Nagorno_Karabakh_map

Sovjetunionen, i samarbeid med Tyrkia, bestemte fordelingen av områdene, og gjorde livet svært vanskelig for mange armenere. Nakhitsjevan, Nagorno Karabakh og Qazakh ble tilsluttet Aserbajdsjan SSSR, mens Zangezur ble tilsluttet Armenia SSSR. Historikere hevder at dette må ha med splitt – og hersk strategien til sovjetiske ledere å gjøre. Det finnes ingen annen logisk forklaring på denne fordelingen av landområder.

zangezur

Det skulle vise seg at denne løsningen for områdefordelingen fikk fatale følgerfor den armenske tilstedeværelsen i de gamle armenske urområder. I følge fortellingen er Nakhitsjevan området der Noahs familie grunnla sitt første samfunn etter at de strandet med Arken på Araratfjellet. Her mottok armenerne sine vinstiklinger, aprikostrær og så videre. Fra å utgjøre over 40 % av befolkingen i området fra 1920 sank dette tallet til 1.6 % i 1990. I dag er antallet 0 %.

Nakhichevan_ethnic_map

Armenerne klarte ikke å leve under azerityrkerne, selv ikke i Sovjetunionen. Den samme tendensen kunne man se i Nagorno Karabakh, men her gikk det saktere. I 1990 utgjorde armenerne 76 % av.Nagorno Karabakhs befolkning.  En del lavere enn utgangspunktet, men likevel et såpass solid flertall at de mener at selvbestemmelse må gjelde for denne regionen. Under sovjetisk styre ble armenerne kraftig diskriminert av azererne. Blant annet ble det alltid bevilget mindre penger til armenske skoler, kulturhus, bedrifter og lignende. Azererne beholdt mesteparten av det de mottok fra Moskva til sin egen befolkning.

images (1)

Det er ikke til å stikke under stol at armenerne har ekstremt dårlig erfaring med å bo «under samme tak» som tyrkere eller azerier. Spesielt dersom azererne eller tyrkerne styrer. I Nakhitsjevan finnes det nærmest intet spor av kirker, khatchkars, arkitektur – noe som helst som tyder på at området en gang var befolket av armenere. Alt der er fjernet, og azerier blir ikke blide når dette tas opp. De jeg snakket med påstår at her har det aldri vært armenere. Det samme vet vi skjedde i dagens Tyrkia. Alt som minner om armensk er skrotet, fjernet, ødelagt. Armenere er blitt sendt ut av alle områder der det er tyrkisk dominans. Det er kanskje ikke så rart at Armenia, armenere og folk i Artsakh ønsker å sikre områdets framtid? Man er også svært bevisst at azererne er opplært til å hate armenere. Ordet armener brukes som et grovt skjellsord både i Tyrkia og i Aserbajdsjan, og nei, det er ingen som reagerer.

images

Allerede før  Sovjetunionens oppløsning i 1991, var det et økende krav fra Armenia og Artsakh om at status for området måtte endres. Delegasjoner og brev ble sendt til Moskva med bønn om tilslutning til Armenia eller at området kunne elgges direkte under Russland. De kom ingen vei med dette, annet enn bråk og trusler fra de azeriske styresmakter i området. 76 % av befolkningen var armensk, mens azererne utgjorde den resterende 24 %.

Etter Sovjetunionens fall bel det avholdt en folkeavstemning 10. desember 1991. Et overveldende flertall stemte for uavhengighet fra Aserbajdsjan, men avstemningen ble boikottet av det azeriske mindretallet.. Den økende spenningen i området førte til voldsaksjoner mot armenere i Aserbajdsjan og azerier i Armenia, noe som resulterte i en stor folkeforflytning av azerier i armenske områder og armenere i aserbajdsjanske områder Det beregnes at rundt 800 000 mennesker var på flukt i eller fra området. Det ble full krig mellom Aserbajdsjan på den ene siden og Artsakh/Armenia på den andre. Tyrkia mobiliserte, Iran mobiliserte og Russland mobiliserte, men ingen torde åpenlyst å gå inn i krigen i frykt for at dette skulle få en skikkelig dominoeffekt og involvere langt flere land.  Armenske tropper var dårligere utstyrt enn de azeriske, men svært mye mer motivert. Armenia vant skanse på skanse og jaget azeriske soldater ut av Artsakh og områdene rundt. Det hele endte med en våpenhvile initiert av Russland i 1994. Aserbajdsjan gikk med på dette fordi de ikke hadde muligheter til å fortsette, ettersom armenerne  i grunnen klare for å gå mot Baku. Det sies at de uten tvil kunne ha okkupert en mye større del av Aserbajdsjans territorium, men de valgte å inngå våpenhvile med håp om diplomatiske løsning på konflikten.

images (2)

nagorno-karabakh

Resultatet ble at Armenia frigjorde Artsakh og sørget i tillegg til dette for en buffersone som tilsvarer 9 % av Aserbajdsjans samlede territorium.

Konflikten om Nagorno-Karabakh-regionen er egentlig en konflikt mellom to prinsipper: territorial integritet og selvbestemmelse. På den ene siden, ble grensene til Aserbajdsjan internasjonalt anerkjent da landet ble anerkjent som selvstendig stat i 1991. Territoriet til Aserbajdsjan inkluderte Nagorno-Karabakh-regionen. På den annen side hevder den armenske befolkningen i Nagorno-Karabakh retten til selvbestemmelse. De støttes av Armenia. Mange mennesker ønsker ikke å flytte tilbake til områder de forlot da de bodde på «feil» side av grensen. Det kan allikevel være snakk om at en løsning kan innebære at alle azerier som tidligere bodde i Artsakh samt alle azerier som hadde hjemmene sine i den armensk-kontrollerte sikkerhetssonen skal få komme tilbake.

nagorno-karabakh-sign

Armenia står sterkt på at Nagorno-Karabakh har “ingen fremtid som en del av Aserbajdsjan”, og mener at konflikten må løses med “anerkjennelse av Nagorno-Karabakhs rett til selvbestemmelse.” Aserbajdsjan vil ikke høre på dette, og krever full kapitulasjon og tilbakelevering av hele området. Minskgruppen i regi av OSSE med USA, Russland og Frankrike som meglere har gjort gjentatte forsøk på å løse dette diplomatisk, men det er og blir umulig å løse en slik situasjon. Aserbaidsjan truer gang på gang med full krig, og stadig vekk er det alvorlige brudd på våpenhvilen der for eksempel azeriske snikskyttere dreper armenske soldater. Dermed svarer Armenia og vi har en svært spent situasjon.

784223084

Dette er en av de ytterst få seiere Armenia har hatt mot sine aggressive naboer, så det skal nok en del til før de gir opp noe som helst. Armenias regjering har sagt at sikkerhetssonen er gjenstand for forhandlinger og kan ved en avtale tilbakeføres til Aserbajdsjan. Men Aserbajdsjan vil ha alt! Og så barnslig er det: Tyrkia okkuperte Nord Kypros i 1974 under påskudd av å beskytte den tyrkiekse minoriteten på Kypros. (18 %)Der gjelder tydeligvis ikke kravet om lands ukrenkelige grenser fordi blant annet har myndighetene i Nakhitsjevan anerkjent utbryterrepublikken Nord Kypros. Men de er svært indignerte over at Armenia vil sikre det armenske flertallet i Artsakh for pogromer, rasisme og alt det tyrkiskættede utsetter armenere for. Dersom man reiser til Artsakh kommer man aldri inn i Aserbajdsjan. Kan hende jeg tar en tur snart.

nagorno-karabakh-flag-01

En eventuell anerkjennelse vil trolig føre til uavhengighet eller gjenforening med Armenia. Utbryterrepublikken anslår at av en befolkning på rundt 145 000 er 95 prosent etniske armenere.

 

404