Hallo der ute - her er hjemmesiden min!

Tyrkias barnslige og 1984 – Orwellske holdninger til egen historie

Armenian_Genocide_Memorial_-_Yerevan_(2903020364)

Markeringen av folkemordet på armenerne nærmer seg med stormskritt. Den foregår altså 24.april i Jerevan, men det har allerede vært markert flere steder i verden, og det vil også være til dels store markeringer i mange byer i hele verden på denne dagen. I oppløpet mot den 24.april har det vært vist en enorm interesse for folkemordet der 1.5 millioner armenere brutalt ble slaktet ned for fote av ottomanerne. De ble drept på de mest bestialske måter. La meg nevne noen for at folk skal forstå hva slags ondskap som var satt i system av styresmaktene i det land som var forløperen for dagen Tyrkia: Titusenvis ble druknet i Svartehavet. Man stappet båter fulle av armenere, sendte dem ut til havs, fulgte etter dem og sank båten og observerte de fortvilte menneskene til samtlige var druknet. flere kirker ble stappet fulle av de kristne armenerne. Dører og vinduer ble sikret slik at ingen kunne rømme. Det ble sprøytet rikelig med parafin på bygningen som deretter ble satt i brann. Hundretusener ble tvunget på lange vandringer gjennom det indre Anatolia mot den syriske ørken.  Det var ikke noe mat å oppdrive for armenerne, ikke vann og selvfølgelig var det ingen leger som hjalp dem som ble syke. Dersom noen prøvde å gå ut av rekkene ble de skutt. De aller fleste døde lenge før de kom fram til byene hundrevis a kilometer fra deres egne landsbyer. Folk ble hengt på torget i mange landsbyer, hoder ble kuttet og vist fram som underholdning. Kvinner voldtatt og deretter myrdet, barn stjålet og tvangsislamisert. Det fantes ingen grenser for råskapen som fant sted – og det er bare å være ærlig – ottomanerne var ikke et spøtt bedre enn nazistene. Det stinket død over hele Anatolia fra 1915 og flere år framover. Folk som kaller dette for noe annet enn et folkemord er enten en indoktrinert tyrker eller mangler fullstendig bakkekontakt på lik linje med mennesker som fornekter jødenes holocaust. Tyrkia gjør nemlig dette – her er fornektelsen satt i system. Hele den tyrkiske nasjon er bygget på en løgn – en løgn om at deres forfedre ikke ville skade en flue, at de var anstendige mennesker som ble undertrykt av de kristne.

Armenian_genocide4

Det begynner etterhvert å bli helt patetisk – hele fornektelsesprosessen og de reaksjonene som Tyrkia tillater seg å komme med når andre land og organisasjoner tar et oppgjør med historien og kaller masseutryddelsen som skjedd med armenerne for det det var – et folkemord. Folkemordbegrepet er definert av FN i konvensjonen av 1948 og det armenske er i følge 99 % av alle verdens forskere og jurister et skoleeksempel på hva et folkemord er. Det samme er jødenes Shoa (holocuast) og folkemordet i Rwanda. Tyrkia kommer ikke utenom dette faktum.

1915-armenian-genocide

Men så har verden sett at vår allierte i NATO, Tyrkia, reagerer på en fullstendig ulogisk og patetisk måte så fort noen av oss prøver å nevne ordet genocide, så fort noen prøver seg på å holde en minnesamling, så fort noen skriver om dette i avisen – ja da går de tyrkiske ambassadene “ballistic”. Det samme gjør president Erdogan og hans medløpere og en rekke tyrkere i 3. generasjon som også har fått for seg at det aldri ble begått noe folkemord. Her er eksemplene fra siste ukers hendelser:

181678

  1. Tyrkia truer USA med at de ikke får bruke flybaser i Tyrkia i krigen mot terror dersom Kongressen vedtar å anerkjenne folkemordet på armenerne. En egen delegasjon ble sendt til USA for å ture og for å overbevise Kongressen om at dette ville være særs uklokt.
  2. Paven brukte ordet i en minnegudstjeneste sist søndag. Tyrkia reagerer med sinne og Erdogan ber Paven om aldri å gjøre denne feilen igjen. Det blir hevdet at det foregår en konspirasjon mot Tyrkia og at Paven er hjernevasket av den armenske diasporaen i Argentina.
  3. Nederland erkjenner folkemordene på både armenere, assyrere og pontiskegrekere nok en gang. De to tyrkiskættede parlamentsmedlemmene blir rasende og mener at parlamentet tar helt feil og rotter seg sammen mot Tyrkia
  4. I København setter studenter opp et midlertidig minnesmerke over folkemordet og planer forglemmegei blomster rundt. Dette fører til kraftige protester fra den tyrkiske ambassaden.
  5. I dag, 15.4 har EU parlamentet for 3.gang erkjent folkemordet, fordømt dette, oppfordret samtlige medlemslands parlamenter å gjøre det samme – og henstilt tyrkiske myndigheter til å ta ansvar for egen historie og diskutere folkemordet med tanke på at det skal erkjennes slik at forholdet til Armenia normaliseres. Erdogan annonserte allerede på forhånd at et hvert vedtak om dette bare ville gå inn det ene og ut det andre øret hos ham. De tyrkiske politiske grupperinger representert i Brussel oppførte seg som drittunger etter vedtaket. Det ble tydelig sagt at EU landene var både dommere, forsvarere og anklagere på likt, at de konspirerte mot Tyrkia og at dette var helt urimelig. Tyrkia kaller seg slev et offer igjen, mobbet av det kristne Europa.
  6. Erdogan

I Norge, vårt lille søkkrike utenforland, finnes det knapt nok en politiker som ønsker å erkjenne og å fordømme folkemordet på armenerne. Som Nobels Fredsprisens hjemland støtter vi altså Tyrkias syn. Ingen reiser til Jerevan under minnemarkeringen og ingen tar dette opp i Stortinget. I tillegg har vi Ragnar Næss som desperat besvarer en hver kronikk og artikkel i aviser og tidsskrifter med sine såkalte beviser for at dette ikke kan kalles folkemord. Ragnar Næss ble kraftig parkert i dag i Klassekampen. En av hans folkemordsforskere som han stadig refererer til, nemlig William Shabas, har i en e-post til Baard Larsen sagt at han er helt klar på og har alltid vært det – at massakrene på armenerne er et folkemord. Det er både en «Crime Against Humanity» og et folkemord. En annen av dem Næss støtter seg på, professor fra Universiteit van Leiden, Zürcher,  skrev forrige uke en artikkel der han tar et oppgjør med fortielsen og fornektelsen av folkemordet på armenerne. De 40 forskerne Næss mener han har på listen sin ble på en dag krympet til 38. Hvor mange av de 38 som er igjen har en sterk binding til Tyrkia eller egentlig ikke mener det han tillegger dem vites ikke, men det er tydelig at han ikke kan bli tatt helt på alvor.

Armenia(men)

Tyrkia har spilt sine kort så feil, og nå er Tyrkia gjennomskuet. Alle vet at det foregikk et folkemord fra 1915 i det ottomanske riket , inkludert tyrkerne selv. Færre og færre er med på å undergrave dette faktum. Tyrkia kan bli så barnslige og grinete de bare vil Nå er fornuften og det etisk og moralsk riktige i ferd med å seire. Verden finner seg ikke i fornektelse av folkemord – verken det ene eller det andre.

 

 

404